Predpredaj lístkov na Ticketportal

Detský folklórny súbor Čečinka vznikol v roku 1978 na ZUŠ vo štvrtom obvode miestnej časti hlavného mesta SR Bratislavy a v súčasnosti pracuje na Základnej umeleckej škole J.Kresánka na Karloveskej 32.

Súbor má 120 členov, detí vo veku od 8 do 16 rokov, z toho je 40 členov v prípravke a 80 aktívnych členov. Všetkých spája srdečný vzťah k folklóru.

Adresa školy: ZUŠ Karloveská 3, 841 04 Bratislava, Slovenská Republika

Telefón: 02/654 204 65

E-mail: dfscecinka@gmail.com

Webstránka školy: www.zuskresanka.sk