Partneri

Program 40. výročia založenia DFS Čečinka bol podporený aj dotáciou poskytnutou mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves.

sponzori