Úvod


Milí priaznivci Čečinky,
máme za sebou dve nádherné predstavenia pri príležitosti 40. výročia vzniku súboru. Všetkým, ktorí nás prišli podporiť svojou prítomnosťou, srdečne ďakujeme. Taktiež naša vďaka patrí všetkým, ktorí nám počas celej histórie súboru akokoľvek pomáhali alebo stále pomáhajú.
Vaša Čečinka