Úvod

Program 40. výročia založenia DFS Čečinka bol podporený aj dotáciou poskytnutou mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves.

Nové DVD v predaji – cena 15 Eur – objednávky posielajte na: dfscecinka@gmail.com

This slideshow requires JavaScript.